TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku,ticari faaliyetleri düzenleyen özel hukuk alanıdır. Oldukça geniş kapsamlı bu hukuk disiplininde ticari iş ve sözleşmeler, ticari işletme, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir ve tacir olmanın sonuçları, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, ticaret şirketleri (adi, kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri), kıymetli evrak, kambiyo senetleri ve çek gibi ticari hayatın temelini oluşturan konular incelenmektedir.Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak tacirler ve ticari şirketler, yatırımlarını etkileyebilecek birçok uyuşmazlık yaşayabilmekte ve nitelikli hukuki hizmete ihtiyaç duymaktadırlar.Ticari uyuşmazlık ve davaların önemli kısmını ticaret hukuku müesseselerinden kaynaklanan alacak istemleri oluşturmaktadır.

Türk Ticaret Kanunun 5/A maddesine istinaden konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.Ticari hayatın dinamizmi ve ticari iş ve borç ilişkilerinin özellikli kuralara tabi olması nedeniyle mevzuattaki güncel değişiklikler ile pratik uygulamaların takibi önem kazanmaktadır.

Türkiye çapında ve Antalya’da ticaret hukuku uyuşmazlıklarınızla ilgili danışmanlık, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanması ve ticari dava avukatlık hizmetleriniz için Muratpaşa ilçesinde bulunan Büyükurgancı I Yılmaz Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosuna müracaat edebilirsiniz.

Ticaret Hukuku ile İlgili Verdiğimiz Hizmetler

  • Dava şartı arabuluculuk müzakerelerinin yürütülmesi,
  • Ticari davaların açılması, dava ve kanun yolu süreçlerinin takibi,
  • Şirket alacaklarının icra takibi veya dava yoluyla tahsili,
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve neticelendirilmesi,
  • Hukuki danışmanlık.

 


Yol Tarifi